Αρχική ΟΙ ΜΕΛΑΜΠΕΣ Συλλ Πολιτιστικός Μελαμπων

Συλλ Πολιτιστικός Μελαμπων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάμπων αποτέλεσε από την ημέρα ίδρυσης του έως και σήμερα από τα πλέον ζωντανά δημιουργικά κύτταρα του χωριού. Με το έργο του συμβάλει στην διάσωση της παράδοσης, αποτελεί θεμέλιο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης και τέλος διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική εξέλιξη του τόπου.