Πληροφορίες για τις Μέλαμπες

istoria

Ιστορία και αγώνες των Μελαμπιανών

Στην αρχαία εποχή οι Μέλαμπες δεν ήταν ένα ενιαίο  χω­ριό, όπως σήμερα. Αποτελούν­ταν από πολλούς συνοικισμούς. ’Ένας από αυτούς βρισκόταν εκεί πού...
mousio

Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Μελάμπων

    Η παράδοση του χωριού μας και σε ότι αυτή διακρίνεται (ιστορία, λαογραφία, μουσική, χορός, χειροτεχνία κ.ά.)  αποτελεί αναμφισβήτητα τον πυρήνα της...

[sfp-page-plugin width=100% show_posts=true url=https://www.facebook.com/groups/1616543031726471/]