Χρήσιμα Τηλέφωνα

0
2366
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Σπήλι

Γραφείο Δημάρχου                                28320 23098

Αντιδήμαρχοι                                          28320 23091-22611
Τηλεφωνικό κέντρο                                28320 22046-22888
ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ
Κέντρο Υγείας Σπηλίου                         2832022222
Αγροτικό Ιατρείο Μελάμπων                2831041202

Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

                                                               28320 22004 – 22133

Ενορία Μελάμπων                               2832041138
Λιμεναρχείο Αγία Γαλήνη                    2832091206
Αστυνομικό Τμήμα Σπηλίου              2832022027-22026
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σπήλι          2832020199
Ειρηνοδικείο Σπηλίου                        2832022098
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 28313 40701-703

28313 40756

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διευθυντής 28313 40760
Fax 2831 035456
Γραμματεία 28313 40762-764
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 28313 40782/040776
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών 28313 40781/040771
Τμήμα Μηχανημάτων 28313 40789
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σ. Δημητρακάκη 17
Διευθυντής 2831 343205
Γραμματεία 2831 343222-223-224
Fax 2831 343225
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών 2831 343203-204-211-212-213
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 2831 343214-215-216-217-218
Τμήμα Μελετών 2831 343231-232-233-235-236
Τμήμα Περιβάλλοντος 2831 343226-227-228-229-230
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Κτίριο Δασαρχείου (Μισίρια)
Διευθυντής 2831 021942
Γραμματεία 2831 021945
Τμήμα Υγείας των Ζώων 2831 021948
Τμήμα Εφαρμογών, Κόμβος Αμαρίου 2831 021949
Κτηνιατρείο Αγροτικό, Ν. Σφαγεία 2831 026691-29575
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ. Δημητρακάκη 17
Διευθυντής 2831 051412
Fax 2831 052440
Γραφείο Γραμματείας 2831 022362
Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάπτυξης 2831 053461
Τμήμα Εισοδηματικών Ενισχύσεων 2831 057037
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών 2831 022263
Κέντρο Γεωργικών Εφαρμογών (ΚΕΓΕ) 2831 025802
Γραφείο Αλιείας 2831 020374
Γραφείο Αμπελουργίας – Δενδροκομίας & Κηπευτικών 2831 053462
2831 056063
Γραφείο Οικιακής Αγροτικής Οικονομίας 2831 056064
Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 2831 025367
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων 2831 024064
2831 028270
Τμήμα Επιδοτήσεων 2831 057639
Τμήμα Παραγωγής 2831 053461
Τμήμα Φυτοπροστασίας 2831 028675
Εισοδηματικών Ενισχύσεων 2831 051413
2831 053460-57037
Γραφείο Οικονομικών Ενισχύσεων 2831 022252
Υπηρεσίες 2831 020663
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διευθυντής 28313 40740
Fax 2831 056638
Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Λειτουργίας Δαπανών 28313 40745
Γραφείο Πορείας Έργων 28313 40742-743
Γραφείο Διαχείρισης Προγραμμάτων 28313 40744,746,747
Τμήμα Μελετών & Προγραμμάτων 28313 40742-743
Τμήμα Οικονομικού – Διαχείρισης 28313 40748-751
Ταμείο 28313 40752-753
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διευθυντής 28313 40749
Fax 28313 40748
Γραμματεία 28313 40751
Προϋπολογισμός 28313 40750
Ταμείο 28313 40752 – 3
Ταμειακή Διαχείριση 28313 40795
Μισθοδοσία 28313 40792-94
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διευθυντής 28313 40721
Fax 2831 058532
Γραμματεία 28313 40722-40725
Γραφείο Αστικοδημοτικής Κατάστασης 28313 40729-731
Γραφείο Εκλογών – Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων 28313 40738-739
Τμήμα Διοίκησης 28313 40732-735
Γραφείο Μηχανοργάνωσης 28313 40727-728
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δημοκρατίας 32
Τηλεφ. Κέντρο 2831 028431, 2831 035214
2831 052405
Διευθυντής 2831 020951
Προϊστάμενος 2831 020952
Fax 2831 035215
Τεχνικό Τμήμα 2831 020958, 2831 020959
Πρωτόκολλο 2831 020950
Μεταβιβάσεις 2831 020957
Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 2831 343101, 2831 343103
Fax 2831 041144
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ζαμπελίου 34
Διευθυντής 28313 43308
Fax 2831 0 20662
Γραμματεία 28313 43302, 43303

Πρωτοβάθμια Υγιεονομική Επιτροπή

Τμήμα Υγείας, Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας

28313 43309

28313 43310

Τμήμα Ελέγχου Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Επαγγελμάτων Υγείας

28313 43306, 43307, 43315

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Ζαμπελίου 34
Διευθυντής 28313 43324
Fax 28310 22513
Γραμματεία 28313 43333

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αρωγής

28313 43331, 43336, 43321, 43320

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 28313 43325-28, 43335
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Ηγουμ. Γαβριήλ 103-105
Διευθυντής 2831 040063
Fax 2831 040065
Τμήμα Αθλητισμού – Νεότητας & Ισότητας Φύλων 2831 054224
Τμήμα Λαϊκής Επιμόρφωσης & Επαγγ. Κατάρτισης 2831 040070
Fax 2831 040065
Κέντρο Υποστήριξης Μεταναστών 2831 040070
Γραφείο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ 2831 040063
Διευθυντής Σπουδών 2831 040053
Γραμματεία 2831 040063
Προσωπικό 2831 040050, 40052
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Εμμ. Πορτάλιου 28
Διευθυντής 2831 343808
Τμήμα Εμπορίου 2831 343806-7
Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε 2831 343815-7
Τμήμα Βιομηχανίας 2831 343810-12
Γραφείο Γραμματείας 2831 343803-5
Fax 2831 343804
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δημοκρατίας 1
Τμήμα Τουρισμού – Αποδήμων 2831 025012-25571
Fax 2831 025064
Γραφείο Σχεδιασμού και υλοποίησης Τουριστικής Πολιτικής 2831 025012-25571
Γραφείο Αποδήμων 2831 025012-25571
Γραφείο Γραμματείας 2831 025012-25571
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Ασκουτσή & Ζυμβρακάκη
Τηλεφ. Κέντρο 2831 340102-28313 40106
Fax

2831 024123-28313 40199

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΚΑΡ ΑΕ 28310 36110
Γραμματεία 28310 36121
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 28313 40717-720
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166
Νοσοκομείο 2831 087100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Τρία Μοναστήρια
Τηλεφ. Κέντρο 2831 035288
Διοικητής 2831 029383
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 022222
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης 199
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Προϊστάμενος 2831 061780
Fax 2831 061780
Αναγγελία Πυρκαγιών 2831 061199
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, Ενετικό Λιμάνι
Τηλεφ. Κέντρο 2831 022276,
2831 055150
Λιμενάρχης 2831 028971
Λιμενική Αστυνομία 2831 022276
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διευθυντής 2831 022238
Υποδιευθυντής

2831 088115, 88116, 88117

Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 088189
Γραμματεία 2831 088191
Γραφείο Αστυνόμευσης – Ασφάλειας 2831 088120
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 2831 088127
Γραφείο Εκπαίδευσης 2831 088140
Τμήμα Επιχειρήσεων 2831 036041 – 2831 036042
Ειδική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος 2831 088128
Αμεση Επέμβαση 100
Σταθμός Βάσης – R/T 2831 088100
Υπηρεσίες 2831088191
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ
Διοικητής 2831 088150
Fax 2831 022233
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 088154
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ε. Βενιζέλου
Διοικητής 2831 053450
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 028156
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Διοικητής 2831088180
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 088189
Ναρκωτικά 2831 088184, 88185
Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών 2831 088145
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Διοικητής 2831 088160
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2831 088173
Γραμματεία 2831 088166
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Διοικητής 2831 061700
Αξιωματικός Υπηρεσίας – Γραμματεία 2831 061207
ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΙ
Αμνάτου 2831 083239
Αργυρούπολης 2831 081265
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, Ν. Καζαντζάκη 36
Διοικητής 2831 040100
Υπασπιστής – Γραμματεία 2831 040101
1ος & 2ος Λόχος Δοκίμων Αστυφυλάκων 2831 023784
Ιατρείο 2831 022042
Κοινόχρηστο Τηλέφωνο 2831 027195
ΣΤΡΑΤΟΣ
Τηλεφ. Κέντρο 2831 022808
Στρατολογικό Γραφείο, 44ου Συντάγματος
Διευθυντής 2831 027006
Fax 2831 027679
Internet 2831 053905
Εθνοφυλακή 2831 029080
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΟΥ), Ηγουμ. Γαβριήλ 111:
Προϊστάμενος 2831 026666
Αναπλ. Προϊστάμενος 2831 058315
Fax 2831 022291
Γραμματεία 2831 024742
Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων 2831 052438
Ελεγκτές Εισοδήματος 2831 052436
Επιμελητές 2831 052437 – 2831 052438
Τμήμα Αυτοκινήτων 2831 052437
Διαχείρισης Υλικού 2831 052438
Δικαστικό 2831 052438
Εισοδήματος 2831 024742 – 2831 058316
Γραφείο Λογιστικό 2831 052438
Βεβαίωση Εσόδων 2831 052438
Εισπράξεις Βεβαιωμένων Εσόδων 2831 022293
Οίκοθεν – Δηλώσεων 2831 022293
Επιστροφές – Διαγραφές 2831 052438
Ταμίας 2831 022293
Φορολογικές Ενημερώσεις 2831 022293
Τμήμα Ελέγχου 2831 027809
Τμήμα Εξόδων 2831 052438
Τμήμα Κεφαλαίου 2831 024156
Τμήμα Κ.Β.Σ. 2831 027808
Τμήμα Μητρώου 2831 024742 – 2831 058316
Τμήμα Ο.Τ.Α. 2831 054851
Τμήμα Φ.Π.Α. 2831 052437
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ, Μισίρια (Κόμβος Αμαρίου)
Προϊστάμενος 2831 029193
Fax 2831 050210
Προσωπικό 2831 023308
Αναγγελία Δασικών Πυρκαγιών 191
Μηχανογράφηση 2831 050210
Εκτροφείο Θηραμάτων, Αρμένοι 2831 041505
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Κ. Παρέν Σιγανού 4
Διευθυντής 2831 029397
Fax 2831 057464
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 2831 022969
Τμήμα Εκπ. Θεμάτων Γεν. Κατεύθυνσης 2831 022826
Τμήμα Εκπ. Θεμάτων T.E. Κατεύθυνσης 2831 026398
Μηχανοργάνωση – Μισθοδοσία 2831 026456, 26546
ΠΛΗΝΕΤ 2831 053646
Σχολικός Επαγγελμ. Προσανατολισμός 2831 053772, 53722
Σχολικός Σύμβουλος 2831 028442
Γραφείο Αγωγής Υγείας 2831 022056, 57590
Φυσικής Αγωγής, Διοικητήριο 2831 055330
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 2831 057761
Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 2831 020496 –
2831 035185
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 2831 028696
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Χατζηδάκη 23
Διευθυντής 2831 051791
Fax 2831 027747
Γραμματεία 2831 022325
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 2831 058277
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2831 022325
1ο Γραφείο
Προϊστάμενος 2831 025308
Fax 2831 025308
Γραμματεία 2831 022360 – 2831 050367
Σχολικός Σύμβουλος 2831 052728
Γραμματεία 2831 052728
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Χορτάτζη 20
Διευθυντής 2831 053948 – 2831 053949
Fax 2831 053943
Γραμματεία 2831 022135
Αρχείο 2831 026929
Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό 2831 027690
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ)
Προϊστάμενος 2831 022864
Μηχανικοί 2831 022454 – 2831 026241
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. 2831 029455
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Δικαστικό Μέγαρο
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Πρόεδρος 2831 022201
Γραμματέας 2831 022209
Ανακριτής 2831 029191
Δικαστές 2831 022041
Συντ/τής 2831 035265
Τμήμα Εκκαθάρισης 2831 053281
Κακουργήματος 2831 053281
Μονομελές 2831 035265
Πολυμελές 2831 035261
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Εισαγγελέας 2831 022287
Αντιεισαγγελέας 2831 055147
Γραμματέας 2831 022211
Ποινικό Μητρώο 2831 024186
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Ειρηνοδίκης 2831 028747
Γραμματεία 2831 022591 – 2831 056059
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ 2831 035263 – 2831 035264
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ 2831 025614
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2831 023270
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Ηγουμ. Γαβριήλ 103-105 2831 025807 – 2831 058823
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 2831 028138, 2831 050331
Θ. Μοάτσου4 κ’ Χατζηδάκη γωνία
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ηγουμ. Γαβριήλ 103-105
Προϊστάμενος 2831 053397
Fax 2831 023170
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ε. Βενιζέλου – Κτίριο Λαβύρινθου
Διευθυντής 2831 056732
Fax 2831 056732
Προσωπικό 2831 022408
Γεφυροπλάστιγγα 2831 056731
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Μετεωρολογικός Σταθμός, Συν. Περιβόλια 283 2831 022215
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αργυρούπολης 2831 081266
Αρμένων 2831 041222
Επισκοπής 2831 061225
Πηγής 2831 071001
Πρασσών 2831 075171
Ρουστίκων 2831 091214
ΤΕΛΩΝΕΙΟ, Νεάρχου 49
Προϊστάμενος 2831 024458
Fax 2831 024458
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού 2831 054292
Τμήμα Διαδικασιών και Τελωνισμού

2831 054292

2831 343601-608

Προϊστάμενος 2831 343601
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ενετικό Λιμάνι 2831 025950
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΔΕ), Κουντουριώτου 158
Προϊστάμενος 2831 022755
Fax 2831 029255
Προσωπικό 2831 055680
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Δημοκρατίας 9

2831 022592

Fax 2831 053434
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ, Χορτάτζη 20 2831 022403
Βιβλιοθήκη Δημόσια, Αγ. Βαρβάρας 26
Πληροφορίες 2831 020239
Διευθυντής 2831 029215
Fax 2831 020238
Δανεισμός 2831 020239
Υπηρεσίες 2831 020237- 2831 020238

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Κ. Σαθά 18

ΤΘ 154

2831 021363
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης 2831 022543
Προϊστάμενος – Fax 2831 052679
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Πλατανές
Fax 2831 026239
ΥΠΕΧΩΔΕ 3η ΔΕΚΕ, Κόμβος Μισιρίων 2831 029440
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρκαδίου 214:
Τηλεφ. Κέντρο 2831 023653 –
2831 058842
Fax 2831 058843
Η/Υ 2831 058382
2831 058685
ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Φορτέτσα
Γραμματεία 2831 020851 –
2831 029975
Μουσείο, Χειμάρρας Τέρμα 2831 054668
Εργαστήριο 2831 024572
Αποθήκ, Τομπάζη 17 2831 024572

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ