Χρηματοδότηση νέων αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ( επιδότηση 50%)

0
1490

 Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών», με 50%επιχορήγηση στις μικρές επιχειρήσεις, και 40% στις μεσαίες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επενδυτικά έργα όπως ίδρυση νέας μονάδας, ίδρυση υποκασταστήματος, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, μετεγκατάσταση, κτλ.

Δικαιούχοι:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν για επιδότηση τόσο οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (3ετής λειτουργίας), όσο και οι νεοσύστατες ή υπο σύσταση επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών. Ενδεικτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται είναι οι βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία (μέχρι 2 αστέρων), Τουριστικά Καταλύματα, Ταξιδιωτικά Γραφεία, Χονδρικό Εμπόριο, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Γυμναστήρια, Παιδότοποι, Γραφιστικές Υπηρεσίες, Διακοσμητές, Μηχανικοί/ Αρχιτέκτονες, Διαιτολόγοι, Πλυντήρια/ Στεγνωκαθαριστήρια, Παραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά κα.

Τι νέο έχει το πρόγραμμα:

– Δεν υπάρχει δέσμευση για αύξηση ή για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

– Δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προσθέσει νέα/νέες δραστηριότητες προκειμένου να αιτηθείεπιχορήγησης στην επιλέξιμη αυτή δραστηριότητα.

– Δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η ύπαρξη της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης για τουπόλοιπο 50% (σε ιδία κεφάλαια ή έγκριση τραπεζικού δανείου)

– Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με υλοποίηση από το 30% του έργου.

Ύψος Επενδύσεων:

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων, κυμαίνεται ανάλογα με τον τομέα, ως εξής (σε καθαρή αξία):

-Εμπόριο (εμπορικές επιχειρήσεις) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.

-Υπηρεσίες (τριτογενής τομέας) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.

-Τουρισμός (τουριστικές επιχειρήσεις) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ.

-Μεταποίηση (μεταποιητικές επιχειρήσεις) από 30.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών:

– Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό

– Μεταφορικά Μέσα Επαγγελματικής Χρήσης

– Δαπάνες Προστασίας Περιβάλλοντος / Εξοικονόμησης Ενέργειας

– Iso – Haccp – Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας – Τεχνογνωσία

– Δαπάνες Προβολής – Προώθησης

– Αμοιβές Συμβούλων

– Λειτουργικά Έξοδα με επιχορήγηση 25% για τις νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις

(ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού και θέρμανσης, σταθερή και κινητή τηλεφωνίας, δαπάνες ίδρυσης και έκδοσης αδειών λειτουργείας, κόστος λογιστικής υποστήριξης κα).

Το συνολικό κονδύλιο για το εν λόγω πρόγραμμα είναι 456 εκ. ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 22,5 εκ. ΕΥΡΩ προορίζονται για την Κρήτη.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 25.02.2013.

 

Ο Διαχειριστής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ