Δημοτικά πλυντήρια – συντήρηση της Πάνω Βρύσης αποφάσισε το Κοιν Συμβ Μελάμπων

0
1683

 

apofasi 1932

 

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μελάμπων συγκείμενον  εκ του Προέδρου Νικολάου Βούλγαρη και των μελών Γαλατίου Κοτζανάκη, Νικολάου Τρουλλινού, Μιχαήλ Μαμαλάκη και Γεωργίου Μελιδονιώτη.
Συνελθόν σήμερον την 27η Μαρτίου 1932 ημέραν Κυριακή και λαβών όπως έχει την πρόταση του προέδρου, προτείναντος όπως επιβληθεί δια ερανικού καταλόγου, φόρος εις εκάστην οικογένειαν του χωρίου Μέλαμπες προς στέγασιν των πλυντηρίων Μελάμπων και προς επισκευήν της Άνω Βρύσης του χωρίου Μέλαμπες.

Αποφαίνεται ομοφώνως:

Δέχεται την πρότασιν του προέδρου της κοινότητας και συντάσει ερανικόν κατάλογον με το έναντι εκάστου ονόματος ποσόν, δια την στέγασιν του πλυντηρίου Μελάμπων και επισκευήν της άνω βρύσης του αυτού χωρίου, ανερχόμενου του ολικού ποσού εις δραχμάς δέκα εννέα χιλιάδες και εξακόσιες είκοσι (αριθ. 19.620 ).

Παρακαλούμεν τον κ. πρόεδρο της κοινότητας όπως δημοσιεύσει τον υφ ημών συνανταχθέντα κατάλογον νομίμως.
Μέλαμπες αυθημερόν

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Νικόλαος Βούλγαρης Γαλάτιος Κοτζανάκης
Νικόλαος Τρουλλινός
Μιχαήλ Μαμαλάκης
Γεώργιος Μελιδονιώτης

 

 

 

Από την μελέτη και έρευνα του  αρχείου της Κοινότητας Μελάμπων

Α.Τ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ