Πληροφορίες για τις Μέλαμπες

Πληροφορίες για τις Μέλαμπες

mousio

Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Μελάμπων

    Η παράδοση του χωριού μας και σε ότι αυτή διακρίνεται (ιστορία, λαογραφία, μουσική, χορός, χειροτεχνία κ.ά.)  αποτελεί αναμφισβήτητα τον πυρήνα της...

Γεωργικός Συνεταιρισμός

Λειτούργησε από πολύ παλιά και έγινε πολύτιμο εργαλείο των Μελαμπιανών μια που κύρια ασχολία τους παραμένει η ελαιοπαραγωγή και η κτηνοτροφία ...