Μεγάλη Εβδομάδα -Ανάσταση 2011

0
108

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεγάλη Πέμπτη

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας
 

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

 Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.

 Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.

 
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.

 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν

 

Μεγάλη Παρασκευή -Επιτάφειος

 

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν

 

Κυριακή του Πάσχα

 

βίντεο……..( αναμένεται)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here